concept-of-justice-hammer-placed-on-work
3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png
minar-01.png
3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png
3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png

MİNAR Hukuk ve Danışmanlık, gerçek kişiler ile kamu veya özel-tüzel kişilerin kimi zaman hakkını elde etmesi, kimi zaman ise elindeki haklarını koruma altında tutması için Av. Murat Turgut MİNAR tarafından 2017 yılında İzmir'de kurulmuş hukuki hizmet sunan bir müşavirlik ofisidir.

Öncelikli hedefimiz, müvekkillerimize her zaman en yüksek kalitede hizmet vermektir. Firmamızın hizmetleri arasında Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku gibi danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.

Ekibimiz ticari şirketlere hukuk danışmanlığı, işçi sorunları, icra takipleri, alacakların tahsili ve ticari alacak davaları, vergi ve kamusal işlemler konusunda geniş bir deneyime sahibidir. MİNAR Hukuk ve Danışmanlık; irtibat ofisleri sayesinde yurtiçi ve yurtdışında daimi hizmet sağlamaktadır. 

Aynı zamanda konusunda uzmanlaşmış avukatlar ile müvekkillerine gerekli hukuki tavsiyeleri sunma ve yabancı şirketlere, çalışanları için çalışma izni, oturma izni ve Türk vatandaşlığı kazanma konusunda yardımcı olma deneyimine sahiptir. Hedefimiz; Türkiye ve Uluslararası hukuk alanında öncü ve güvenilir bir kuruluş olmakla birlikte; hukuksal olarak doğabilecek anlaşmazlıklara ilişkin çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyip, güven ve kaliteyi temsil ederek hukuk alanında lider bir hukuk bürosu olmaktır.

3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png
 

MİSYONUMUZ

Minar Hukuk ve Danışmanlık, müvekkil - vekil ilişkisini karşılıklı saygı ve güveni temel alarak, müvekkillerin sorunlarını birebir ilgiyle, baştan sona yakından takip etmeyi ve bu süreci olası tüm sonuçları ve gerekçeleriyle doğru bir iletişim kullanarak aktarmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda sürekli değişen küresel ve yerel gelişmeleri takip etmeyi ve kurum kültürüne uyarlayarak güncel kalmayı, detaylı çalışmayı, aktif teknoloji kullanımını bünyesinde tutarak” sürdürülebilir bir kurum kültürü oturtmayı görev edinmiştir.

3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png

Çalışma Alanlarımız​​

3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png

Minar Hukuk Bürosu olarak, size özel çözümler üreterek hukuksal anlamda tüm ihtiyaçlarınızda fark yaratıyoruz.

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku; hukuk büromuzun başlıca çalışma alanlarından birisidir. Özellikle İzmir gibi Türk ticareti hayatının aktif olduğu önemli bir liman kentinde ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak adına bu alanda çalışmak zaruridir. 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukuk büromuzun temel uzmanlık konusu olan “çalışma hukuku”  alanında genel anlamıyla; tüm çalışanların, işverenlerin hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerini yürütmekle birlikte sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkları da kapsamaktadır.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku; kamu hukukun bir alt dalı olup özellikle ülkemizde sürekli mevzuatın değiştiği, diğer başka hukuk dallarında olmayan alternatif çözüm yolları ve muhakame biçimleri ile özgün bir hukuk alanıdır.

AİLE HUKUKU

Aile gerek Türk örf ve adetlerinin de işareti ile Anayasa’nın 41. Maddesinde belirtildiği üzere “toplumun temelini” oluşturmaktadır. Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar yalnızca tarafları değil toplumu ilgilendirdiği için tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği bir alan değildir. 

GAYRİMENKUL HUKUKU

Taşınmazlarla ilgili işlemler; Türk hukuk sisteminde ancak özel geçerlilik şartları altında hüküm doğurmaktadır. Hususla ilgili uyuşmazlıklar genellikle bu özel geçerlilik şartlarının bulunmamasından ortaya çıkmaktadır.

İDARE HUKUKU

Hukuk büromuzca kamu çalışanları sendikaları ile kamu kurumlarının hukuk müşavirliği hizmetleri yürütülmektedir. 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas hukuku bireylerin alacaklarını devlet kanalıyla tahsil etmesini sağlamayı amaçlayan hukuk dalıdır. Devlet alacakların cebri icra şeklinde tahsil yetkisini almış olup bu yetkiyi icra müdürlükleri kanalıyla kullanmaktadır.

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU

Hukuk büromuzca gelişen teknoloji ile birlikte önemi her geçen gün artan fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında hak ve menfaatlerin tesis ve korunması amacıyla profesyonel hukuki destek sağlanmaktadır.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Küreselleşen dünyada işgücü piyasasının aktif hareket ihtiyacı özellikle yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında destek alınması ihtiyacını doğurmuştur. 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI HUKUKU

Demokratik bir toplumun temel yapıtaşlarından olan sivil toplum kuruluşları sosyal diyaloğun en önemli araçlarından biridir. Gelişmiş ülkelerde sivil toplu kuruluşları bir hukuki denetim aracı olarak kabul edilmektedir.

 
3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png
3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png