Hayvan Hakları İhlali

Hayvan Hakları İhlali

TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI İHLALLERİ İçinde bulunduğumuz ekosistem canlı cansız bütün varlıklara hizmet etmektedir. Söz konusu bu durumda insanların olduğu kadar bitkilerin, hayvanların, doğanın da bu ekosistem içerisinde korunma hakları mevcuttur. Bu hakların içerisinde hayvan hakları insan haklarının yerleşmesinden sonra doğmuştur.…

 İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarına İlişkin Davalar

İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarına İlişkin Davalar

GİRİŞ İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDA İSTİHDAM SORUMLULUĞUNUN YÜKLENİCİYE BIRAKILMASI YÜKLENİCİYİ ZARARA UĞRATMAKTADIR. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası’na göre İŞKUR, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Kurum, Çalışma…

 Haksız Koruma Tedbirleri Nedeni İle Tazminat Davaları

Haksız Koruma Tedbirleri Nedeni İle Tazminat Davaları

CMK m.141’E GÖRE HAKSIZ KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI                 Koruma tedbirleri bir suç şüphesinin varlığı halinde yetkili makamlarca kişilerin temel hak ve özgürlüklerine yapılan müdahale olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda kişinin suçlu olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte bu…

 İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI Günümüz çalışma koşullarında işletmeler arasında ki rekabetin sürekli artması, işyerlerinde çalışan personellerin transferleri hususunu gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda bazı işverenler bir personel yetiştirmek yerine rakip firmada çalışan başarılı ve tecrübeli personeli kendi bünyesine katmak istemektedir. Bu…

 Yardım Nafakası

Yardım Nafakası

AİLE TOPLULUĞUNDA BİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜK OLARAK YARDIM NAFAKASI Aile kavramı insanların topluma katılım sağladığı ilk topluluk türüdür. Birey, yaşama ve gelişme ihtiyacından kaynaklı güvenlik ve yardım ihtiyacını ilk olarak ailesinden alır.  Günümüzde özellikle kentleşme ile birlikte anne, baba ve…

 Memurlardan Alınan Dayanışma Aidatının Hukuki Durumu

Memurlardan Alınan Dayanışma Aidatının Hukuki Durumu

MEMURLARDAN ALINAN DAYANIŞMA AİDATLARININ HUKUKİ DURUMU A.GİRİŞ Bilindiği üzere kural olarak işçi sendikalarında toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikaya üye olmak gerekir. Dayanışma aidatı ise üyelik haricinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayı sağlayan bir…

 Kamu Görevlilerin Kurumlar Arası Değişikliği Hakkında

Kamu Görevlilerin Kurumlar Arası Değişikliği Hakkında

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE HUKUKA AYKIRILIK SORUNU Geçici görevlendirme herhangi bir nedenden kaynaklı ( kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma, geçici ya da sürekli personel ihtiyacı, OHAL v.b.)idari işleyişin düzeninin bozulmaması açısından çalışılan kurum içinden veya…

 Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Akdini Fesih Hakkı

Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Akdini Fesih Hakkı

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESİH HAKKI İş sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmelere göre genel olarak işçi emek ve bilgisini işverenin emrine sunar; işverende işçiye bir ücret ödemeyi taahhüt eder. Ücretin önemi kanun koyucu tarafından da…

 İş Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi

İş Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILIKLI FESHİ HALİ (İKALE SÖZLEŞMELERİ) VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Ülkemizde bağımlı çalışanların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen birçok kanun bulunmaktadır. Devlet Memurları için 657 sayılı kanun, kapsamı dâhilindekiler için İş Kanunu ve bu kapsama girmeyenler içinde Türk Borçlar Kanunu; uygulanan…