657 Sayılı DMK’ya göre Vekaleten Atama

657 Sayılı DMK’ya göre Vekaleten Atama

Devlet memurluğu; kamu kurumlarının da gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir. Memurlar, bu hususta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel mevzuat çerçevesinde görev ve sorumluluklarını ifa ederler. 657 Sayılı Devlet Memurları…