Türk Hukuku’nda Tanıma Ve Tenfiz Kuralları

Türk Hukuku’nda Tanıma Ve Tenfiz Kuralları

Devletler egemenlik yetkilerini çeşitli organlar vasıtasıyla kullanmaktadırlar. Bu yetkiyi ise yasama, yürütme ve yargı organlarını harekete geçirmek suretiyle kullanırlar. Egemenlik yetkilerinden biri olan yargı yetkisinin kullanılması durumunda, bir devlet diğer bir devlet üzerinde etkili olabilecek bir yargı gücüne sahip değildir.…

 İlave tediye alacağı

İlave tediye alacağı

Türk hukuk sisteminde kamu kesiminde çalışan işçilere ikramiye hakkı; özel sektörden farklı olarak kanunla tanınmıştır. Buna göre; 6772 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediya yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2. Maddesinin kaldırılması hakkında…

 İş sözleşmelerinde rekabet yasağı

İş sözleşmelerinde rekabet yasağı

Günümüz çalışma koşullarında işletmeler arasında ki rekabetin sürekli artması, işyerlerinde çalışan personellerin transferleri hususunu gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda bazı işverenler bir personel yetiştirmek yerine rakip firmada çalışan başarılı ve tecrübeli personeli kendi bünyesine katmak istemektedir. Bu durumda işletmeye katılan tecrübeli…

 Anlaşmalı boşanma davası sonrası tazminat ve nafaka

Anlaşmalı boşanma davası sonrası tazminat ve nafaka

Boşanma davası; ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği halleri dışında evliliğin sona erdirildiği bir eda davasıdır. Boşanma davası Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Hukuk sistemimizde boşanma davası 3 farklı şekilde görülebilir. Buna göre taraflar; özel nedenlere (zina, terk, pek fena muamele,…