KAMU İHALELERİNE KARŞI ŞİKAYET, İTİRAZEN ŞİKAYET VE DAVA USULÜ

KAMU İHALELERİNE KARŞI ŞİKAYET, İTİRAZEN ŞİKAYET VE DAVA USULÜ

Kamu ihaleler tanım olarak; kamu idarelerinin taşınır veya taşınmaz mal ve hak gibi kamu kaynağı kullanımına ilişkin olarak

YENİDEN KİRALAMA YASAĞI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT İSTEMİ

YENİDEN KİRALAMA YASAĞI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT İSTEMİ

Ülkemizde devam eden yüksek enflasyon süreci içerisinde temel gelirleri kiralık mal varlıkları olan kişiler; eski kiracılarının rayice göre

Memurlardan Alınan Dayanışma Aidatlarının Hukuka Aykırılığı

Memurlardan Alınan Dayanışma Aidatlarının Hukuka Aykırılığı

A.GİRİŞ Bilindiği üzere kural olarak işçi sendikalarında toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikaya

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Devletler egemenlik yetkilerini çeşitli organlar vasıtasıyla kullanmaktadırlar. Bu yetkiyi ise yasama, yürütme ve yargı organlarını harekete geçirmek suretiyle

Memurların Ailevi Nedenlerden Kaynaklı Mazeret Tayinleri

Memurların Ailevi Nedenlerden Kaynaklı Mazeret Tayinleri

Kamu çalışanları; devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimselerdir. Devlet organlarının işleyişi kamu çalışanlarının emek ve mesaileri sayesinde gerçekleşmektedir. Bu

4/B’Lİ PERSONELLERİN SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ HALİ VE SONUÇLARI

4/B’Lİ PERSONELLERİN SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ HALİ VE SONUÇLARI

Sözleşmeli personel kavramı ilk olarak 657 sayılı devlet memurları kanununda sayılmıştır.  657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre sözleşmeli

Memurların Sosyal Medya Paylaşımları Ve Disiplin Cezaları

Memurların Sosyal Medya Paylaşımları Ve Disiplin Cezaları

Sosyal medya hayatımıza hızlı bir şekilde girmiş, neredeyse herkesin bir şekilde içerisinde bulunduğu sanal bir ortamdır. Özellikle ülkemizde

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Tazminat Ve Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Tazminat Ve Nafaka

Boşanma davası; ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği halleri dışında evliliğin sona erdirildiği bir eda davasıdır. Boşanma davası Türk Medeni

Hayvan Hakları İhlali

Hayvan Hakları İhlali

TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI İHLALLERİ İçinde bulunduğumuz ekosistem canlı cansız bütün varlıklara hizmet etmektedir. Söz konusu bu durumda insanların

İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarına İlişkin Davalar

İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarına İlişkin Davalar

GİRİŞ İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDA İSTİHDAM SORUMLULUĞUNUN YÜKLENİCİYE BIRAKILMASI YÜKLENİCİYİ ZARARA UĞRATMAKTADIR. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu

Haksız Koruma Tedbirleri Nedeni İle Tazminat Davaları

Haksız Koruma Tedbirleri Nedeni İle Tazminat Davaları

CMK m.141’E GÖRE HAKSIZ KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI                 Koruma tedbirleri bir suç şüphesinin varlığı halinde yetkili

İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI Günümüz çalışma koşullarında işletmeler arasında ki rekabetin sürekli artması, işyerlerinde çalışan personellerin transferleri hususunu