5393 Sayılı Kanuna Tabi Güvenlik Personelinin Maktu Mesai Hakkı

5393 Sayılı Kanuna Tabi Güvenlik Personelinin Maktu Mesai Hakkı

Belediyeler ile belediyelere bağlı kurumlarda çalışan personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olduğu gibi ayrıca 5393 sayılı

657 Sayılı DMK’ya göre Vekaleten Atama

657 Sayılı DMK’ya göre Vekaleten Atama

Devlet memurluğu; kamu kurumlarının da gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir.

4/B’li Personellerin Sözleşmelerinin Feshi Hali Ve Sonuçları

4/B’li Personellerin Sözleşmelerinin Feshi Hali Ve Sonuçları

Sözleşmeli personel kavramı ilk olarak 657 sayılı devlet memurları kanununda sayılmıştır.  657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre sözleşmeli

Türk Hukuku’nda Tanıma Ve Tenfiz Kuralları

Türk Hukuku’nda Tanıma Ve Tenfiz Kuralları

Devletler egemenlik yetkilerini çeşitli organlar vasıtasıyla kullanmaktadırlar. Bu yetkiyi ise yasama, yürütme ve yargı organlarını harekete geçirmek suretiyle

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşları Açısından Sosyal Güvenlik Hakkı

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşları Açısından Sosyal Güvenlik Hakkı

Günümüz modern devlet anlayışlarının gereği ve sonucu olarak bireyin temel hak ve özgürlüklerini, devlete ve bireylere karşı koruma

İlave tediye alacağı

İlave tediye alacağı

Türk hukuk sisteminde kamu kesiminde çalışan işçilere ikramiye hakkı; özel sektörden farklı olarak kanunla tanınmıştır. Buna göre; 6772

İş sözleşmelerinde rekabet yasağı

İş sözleşmelerinde rekabet yasağı

Günümüz çalışma koşullarında işletmeler arasında ki rekabetin sürekli artması, işyerlerinde çalışan personellerin transferleri hususunu gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda

Anlaşmalı boşanma davası sonrası tazminat ve nafaka

Anlaşmalı boşanma davası sonrası tazminat ve nafaka

Boşanma davası; ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği halleri dışında evliliğin sona erdirildiği bir eda davasıdır. Boşanma davası Türk Medeni