İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Tüm çalışanların, işverenlerin hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerini yürütmekle birlikte sosyal güvenlik...

Ceza Hukuku

Ceza hukuku; kamu hukukun bir alt dalı olup özellikle ülkemizde sürekli mevzuatın değiştiği, diğer başka hukuk...

Aile Hukuku

Aile gerek Türk örf ve adetlerinin de işareti ile Anayasa’nın 41. Maddesinde belirtildiği üzere “toplumun temelini”...

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazlarla ilgili işlemler; Türk hukuk sisteminde ancak özel geçerlilik şartları altında hüküm doğurmaktadır.

İdare Hukuku

Hukuk büromuzca kamu çalışanları sendikaları ile kamu kurumlarının hukuk müşavirliği hizmetleri yürütülmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas hukuku bireylerin alacaklarını devlet kanalıyla tahsil etmesini sağlamayı amaçlayan hukuk dalıdır.

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Hukuk büromuzca gelişen teknoloji ile birlikte önemi her geçen gün artan fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında...

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Küreselleşen dünyada işgücü piyasasının aktif hareket ihtiyacı özellikle yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında...

Sivil Toplum Kuruluşları Hukuku

Demokratik bir toplumun temel yapıtaşlarından olan sivil toplum kuruluşları sosyal diyaloğun en önemli araçlarından...

Ticaret Hukuku

Özellikle İzmir gibi Türk ticareti hayatının aktif olduğu önemli bir liman kentinde ulusal ve uluslararası alanlarda...