YENİDEN KİRALAMA YASAĞI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT İSTEMİ

YENİDEN KİRALAMA YASAĞI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT İSTEMİ

Ülkemizde devam eden yüksek enflasyon süreci içerisinde temel gelirleri kiralık mal varlıkları olan kişiler; eski kiracılarının rayice göre çok düşük kira ödemesi nedeniyle tahliye süreçlerini başlatmışlardır.  Bu süreçte genellikle tahliye taahhütnameleri kullanılmaktadır. Buna karşın elinde tahliye taahhüdü bulunmayan mülk sahipleri…

 Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Devletler egemenlik yetkilerini çeşitli organlar vasıtasıyla kullanmaktadırlar. Bu yetkiyi ise yasama, yürütme ve yargı organlarını harekete geçirmek suretiyle kullanırlar. Egemenlik yetkilerinden biri olan yargı yetkisinin kullanılması durumunda, bir devlet diğer bir devlet üzerinde etkili olabilecek bir yargı gücüne sahip değildir.…

 Hayvan Hakları İhlali

Hayvan Hakları İhlali

TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI İHLALLERİ İçinde bulunduğumuz ekosistem canlı cansız bütün varlıklara hizmet etmektedir. Söz konusu bu durumda insanların olduğu kadar bitkilerin, hayvanların, doğanın da bu ekosistem içerisinde korunma hakları mevcuttur. Bu hakların içerisinde hayvan hakları insan haklarının yerleşmesinden sonra doğmuştur.…

 İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarına İlişkin Davalar

İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarına İlişkin Davalar

GİRİŞ İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDA İSTİHDAM SORUMLULUĞUNUN YÜKLENİCİYE BIRAKILMASI YÜKLENİCİYİ ZARARA UĞRATMAKTADIR. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası’na göre İŞKUR, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Kurum, Çalışma…