İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas hukuku bireylerin alacaklarını devlet kanalıyla tahsil etmesini sağlamayı amaçlayan hukuk dalıdır. Devlet alacakların cebri icra şeklinde tahsil yetkisini almış olup bu yetkiyi icra müdürlükleri kanalıyla kullanmaktadır.

    Buna karşın icra müdürlükleri re’sen alacakların tahsili için işlem gerçekleştirmez; tüm aşamalarda alacaklı tarafın talebi ile hareket etmektedir. Dolayısıyla icra ve iflas hukuku mevzuat bilgisi ile birlikte talep ve sürelerin sürekli takibini gerektirir bir alandır.

    Hukuk büromuz bu alanda;

-    Her türlü alacakların takibi ve tahsili

-    Haksız takiplere karşı borca itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları

-    Hacizlerin kaldırılması, zamanaşımı ve ihalenin feshi davaları

-    İstihkak Davaları

-    İpotek ve Rehinin kaldırılması 

İletişim

minar-01.png

Mansuroğlu Mah. 295/2 Sok. No: 1 A Blok No: 218 Ege Sun Plaza Bayraklı - İZMİR  

Tel.  (0232) 461 79 49

© 2023 by Minar Hukuk Ve Danışmanlık. 

Bu web sitesinin amacı reklam yapmak değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı olarak müvekkillerimize veya hukuk alanında faaliyet gösteren diğer ilgililerine bilgi ortamı sağlamaktır. Site içerisinde ki makalelerden meslektaşlarımız her zaman savunma argümanı olarak faydalanabilirler. Ancak yazının tamamının yahut bir kısmının üçüncü kişilerce kopyalanması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur.

  • Instagram
  • Facebook