İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukuk büromuzun temel uzmanlık konusu olan “çalışma hukuku”  alanında genel anlamıyla; tüm çalışanların, işverenlerin hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerini yürütmekle birlikte sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkları da kapsamaktadır.

    Çalışma hukuku; emek- sermaye arasındaki dengenin korunması, kişilerin anayasal çalışma ve sosyal güvenlik hakkının aktif müdafaasını, uyuşmazlıkların etkin ve alternatif yollarla çözümünü amaçlamaktadır.  Bu nokta itibariyle hukuk büromuz;

-    Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde kullanılmak üzere; özlük dosyalarının hazırlanması, personel çalışmalarına ilişkin tüm aşamalarda gerekli sözleşme ve onam formlarının hazırlanması, incelenmesi ve takibi ile personel kabulü ve fesih süreçlerinin yürütülmesi,

-    Şirket ve kurumlarda personellerin KVKK uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi hususunda danışmanlık hizmetlerinin tesisi;

    Ayrıca;

-    Personel haklarına ilişkin şirket ve kurum içi eğitimlerin sağlanması

-    İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin uyuşmazlıklar

-    İşçilik alacaklarından kaynaklı uyuşmazlıklar

-    İşe iade hususunda ki uyuşmazlıklar

-    Sendikalara ilişkin hukuk müşavirliği hizmeti ile toplu sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve toplu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklar

-    Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı; sigortalılığın tespiti, yurtdışı borçlanma, İş kazalarının rücuen tazminat davaları, prim borçlarının zamanaşımı ve iptali

-    İŞKUR ve SGK’nın idari işlemlerine karşı iptal davaları

-    Sigortalılığın tespiti ve İş Kazasının tespiti davaları

    Hususlarında ki uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır.

İletişim

minar-01.png

Mansuroğlu Mah. 295/2 Sok. No: 1 A Blok No: 218 Ege Sun Plaza Bayraklı - İZMİR  

Tel.  (0232) 461 79 49

© 2023 by Minar Hukuk Ve Danışmanlık. 

Bu web sitesinin amacı reklam yapmak değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı olarak müvekkillerimize veya hukuk alanında faaliyet gösteren diğer ilgililerine bilgi ortamı sağlamaktır. Site içerisinde ki makalelerden meslektaşlarımız her zaman savunma argümanı olarak faydalanabilirler. Ancak yazının tamamının yahut bir kısmının üçüncü kişilerce kopyalanması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur.

  • Instagram
  • Facebook