3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png
3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukuk büromuzun temel uzmanlık konusu olan “çalışma hukuku”  alanında genel anlamıyla; tüm çalışanların, işverenlerin hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerini yürütmekle birlikte sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkları da kapsamaktadır.

    Çalışma hukuku; emek- sermaye arasındaki dengenin korunması, kişilerin anayasal çalışma ve sosyal güvenlik hakkının aktif müdafaasını, uyuşmazlıkların etkin ve alternatif yollarla çözümünü amaçlamaktadır.  Bu nokta itibariyle hukuk büromuz;

-    Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde kullanılmak üzere; özlük dosyalarının hazırlanması, personel çalışmalarına ilişkin tüm aşamalarda gerekli sözleşme ve onam formlarının hazırlanması, incelenmesi ve takibi ile personel kabulü ve fesih süreçlerinin yürütülmesi,

-    Şirket ve kurumlarda personellerin KVKK uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi hususunda danışmanlık hizmetlerinin tesisi;

    Ayrıca;

-    Personel haklarına ilişkin şirket ve kurum içi eğitimlerin sağlanması

-    İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin uyuşmazlıklar

-    İşçilik alacaklarından kaynaklı uyuşmazlıklar

-    İşe iade hususunda ki uyuşmazlıklar

-    Sendikalara ilişkin hukuk müşavirliği hizmeti ile toplu sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve toplu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklar

-    Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı; sigortalılığın tespiti, yurtdışı borçlanma, İş kazalarının rücuen tazminat davaları, prim borçlarının zamanaşımı ve iptali

-    İŞKUR ve SGK’nın idari işlemlerine karşı iptal davaları

-    Sigortalılığın tespiti ve İş Kazasının tespiti davaları

    Hususlarında ki uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır.