Aile gerek Türk örf ve adetlerinin de işareti ile Anayasa’nın 41. Maddesinde belirtildiği üzere “toplumun temelini” oluşturmaktadır. Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar yalnızca tarafları değil toplumu ilgilendirdiği için tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği bir alan değildir.

Aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda genel olarak göz ardı edilen hususların çok ciddi ve geridönülmez sonuçları olduğu bilinmelidir. Bu hususta bazı örnekler için makalelerimiz incelenebilir.

Aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar; nevi itibariyle hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmelidir. 

Hukuk büromuzca bu alanda;

  • Nişanlılık sürecinden kaynaklı; hediyelerin iadesi, maddi ve manevi tazminat davaları
  • Evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmelerinin tanzim ve incelenmesi
  • Boşanma, ayrılık davaları, mal rejiminden kaynaklı uyuşmazlıklar ve ziynet eşyalarından kaynaklı alacak davaları
  • Çocukların velayet, nafaka ve diğer sair alacakların talep ve takibi
  • Babalık ve Soybağı davaları, evlat edinme işlemleri
  • Aile konutu şerhi ve şerhin kaldırılması
  • Aile yurdu ve aile vakfının kurulması
  • Boşanma sonrası eski soyadın kullanılması, çocuğun annenin soyadını kullanması
  • 6284 Sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN kapsamında her türlü tedbir kararının tesisi

​Alanlarında avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu