Ceza hukuku; kamu hukukun bir alt dalı olup özellikle ülkemizde sürekli mevzuatın değiştiği, diğer başka hukuk dallarında olmayan alternatif çözüm yolları ve muhakame biçimleri ile özgün bir hukuk alanıdır.

Ceza davaları mahiyeti itibariyle maddi ve manevi ciddi sonuçlara neden olmaktadır.

Adalet sisteminin; her suçlunun ceza alması değil hiçbir masumun ceza almaması üzerine kurulu olduğu kabul edilir. Bu prensibin uygulamada vücut bulması ancak profesyonel hizmet ile mümkün olmaktadır.  Ceza davaları temel hak ve özgürlükleri doğrudan doğruya ilgilendirdiği için ulusal ve uluslararası mevzuatların, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların bilinmesi ve uygun bir şekilde muhakeme aşamasında öne sürülmesi elzemdir. Ayrıca bu davalarda olağan kanun yolları ile birlikte olağanüstü kanun yollarının da aktif kullanılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda hukuk büromuzca;

  • Ceza davalarının hazırlık, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında taraf vekilliği ve müdafiliği
  • Haksız adli kontrol ve tutukluluk işlemlerine karşın olağan kanun yolları ile birlikte; Anayasa Mahkemesi, AİHM, BM Keyfi Tutuklamalar Komisyonu süreçleri
  • İlk derece mahkemesi kararlarına karşı; itiraz, istinaf ve Yargıtay süreçleri
  • İnfaz hâkimliğinin görev alanına giren; hükümlünün disiplin cezasının kaldırılması, denetimli serbestlikten kaynaklı uyuşmazlıkları, hükümlünün nakli, ceza zamanaşımı
  • Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları, Kanun Yararına Bozma ve Yeniden Yargılama süreçlerinde hukuki destek sağlanması
  • Haksız tutukluluk, adli kontrol ve yargılamalardan kaynaklı tazminat davaları

​Alanlarında hukuki danışmanlık ve vekâleten temsil sağlanmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu