Hukuk büromuzca gelişen teknoloji ile birlikte önemi her geçen gün artan fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında hak ve menfaatlerin tesis ve korunması amacıyla profesyonel hukuki destek sağlanmaktadır.

Ofisimiz bu hususta; marka ve patent hakları, telif hakları, ticari sır ve haksız rekabet konularında dava, işlem takibi, lisans ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere müvekkillerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik her türlü hukuki gereksinimlerine yanıt vermektedir.

Bu minvalde özellikle;

  • Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model ve diğer sınaî mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması,
  • Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk Mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takibi,
  • Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • Patent, marka, tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması,
  • Geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş hazırlanması,
  • İhlal ve iptal dava prosedürlerinin takibi,
  • İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi,
  • Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İnternet ortamında ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu