Hukuk büromuzca kamu çalışanları sendikaları ile kamu kurumlarının hukuk müşavirliği hizmetleri yürütülmektedir.

İdari yargı bir tarafın doğrudan doğruya devlet kurumu olduğu bir alan olduğundan ve “idari mevzuatın” salt kanunlarla değil yönetmelik, yönerge v.b. alt mevzuatlarla birlikte kalabalık bir mevzuata sahip olması bu husustaki uyuşmazlıkların çözümünde ele alınması gereken önemli bir husustur.

Bununla birlikte toplu yahut bireysel konularda idari yargının görev alanına giren her türlü davada etkili sonuçlar ve örnek içtihatlarla olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Bu alanda;

  • Kamu çalışanlarının MOBBİNG’den kaynaklı uyuşmazlıkları
  • Kamu personellerinin kurumlarında karşılaştıkları; disiplin işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, atama, yer değişikliği, sürgün, tayin ile haksız kesintilerin talep ve tahsili
  • Kamu personellerine ilişkin uyuşmazlıklarda OHAL komisyonu, KDK ve idari yargıda hukuki danışmanlık ve temsil
  • Memuriyetten çıkarılma ve sözleşmeli memurun fesih işlemlerine karşı hukuki sürecin yürütülmesi
  • Kamu görevlileri sendikaları ile kamu kurumlarının hukuk müşavirlik faaliyetleri
  • Kamu personellerinin SAYIŞTAY’ın görev alanına giren kamu zararı ve hesap yargılamaları işlemlerinde hukuki destek

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu