Hukuk büromuzun temel uzmanlık konusu olan “çalışma hukuku” alanında genel anlamıyla; tüm çalışanların, işverenlerin hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerini yürütmekle birlikte sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkları da kapsamaktadır.

Çalışma hukuku; emek- sermaye arasındaki dengenin korunması, kişilerin anayasal çalışma ve sosyal güvenlik hakkının aktif müdafaasını, uyuşmazlıkların etkin ve alternatif yollarla çözümünü amaçlamaktadır.  Bu nokta itibariyle hukuk büromuz;

  • Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde kullanılmak üzere; özlük dosyalarının hazırlanması, personel çalışmalarına ilişkin tüm aşamalarda gerekli sözleşme ve onam formlarının hazırlanması, incelenmesi ve takibi ile personel kabulü ve fesih süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirket ve kurumlarda personellerin KVKK uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi hususunda danışmanlık hizmetlerinin tesisi;

Ayrıca;

  • ​Personel haklarına ilişkin şirket ve kurum içi eğitimlerin sağlanması
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin uyuşmazlıklar
  • İşçilik alacaklarından kaynaklı uyuşmazlıklar
  • İşe iade hususunda ki uyuşmazlıklar
  • Sendikalara ilişkin hukuk müşavirliği hizmeti ile toplu sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve toplu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklar
  • Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı; sigortalılığın tespiti, yurtdışı borçlanma, İş kazalarının rücuen tazminat davaları, prim borçlarının zamanaşımı ve iptali
  • İŞKUR ve SGK’nın idari işlemlerine karşı iptal davaları
  • Sigortalılığın tespiti ve İş Kazasının tespiti davaları

Hususlarında ki uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu