Demokratik bir toplumun temel yapıtaşlarından olan sivil toplum kuruluşları sosyal diyaloğun en önemli araçlarından biridir. Gelişmiş ülkelerde sivil toplu kuruluşları bir hukuki denetim aracı olarak kabul edilmektedir.

İnsanların bir gaye yolunda bir arada oldukları bu kuruluşlar; anayasa ve özel mevzuatlarımızda birtakım düzenlemeler çerçevesinde hayat bulmaktadır. Kendine özgü kuralları olan STK’larla ilgili olarak da ofisimizce müşavirlik hizmeti sağlanmaktadır. Bu hususta;

  • Dernek ve Vakıfların kuruluş işlemleri;senet ve sözleşmelerinin tanzimi,Vakıf senetlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
  • STK’ların Genel Kurul kararlarının tanzimi ve iptali
  • STK’ların feshi,Kayyım atanması süreçlerinin yürütülmesi
  • Bağış ve yardım organizasyonları ile ilgili hukuki süreçlerde destek
  • Üyelik aidatlarının tahsili işlemleri
  • Vakıf evladı olduğuna dair tespit davaları

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu