Ticaret hukuku; hukuk büromuzun başlıca çalışma alanlarından birisidir. Özellikle İstanbul gibi Türk ticareti hayatının aktif olduğu önemli bir liman kentinde ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak adına bu alanda çalışmak zaruridir. 

Bu alanda çalışma prensibimiz uyuşmazlıkların herhangi bir muhakeme süreci içerisinde olmaya ihtiyaç kalmaksızın mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşması, alternatif çözüm yollarının aktif kullanımı ve bu doğrultuda sürecin baştan sonra tarafımızca yürütülmesidir.

 • Ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluş, tescil işlemleri
 • Şirket birleşmeleri, devralmaları, şirket alım-satımları
 • Şirketlere ilişkin telif haklarından kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Bayilik, acentelik, distrübitörlük, franchise süreçlerinin yürütülmesi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Şirketlere ait taşınır, taşınmaz malların alım-satım kiralamalarına ilişkin uyuşmazlıklar
 • Şirketlerin faaliyet konularına giren şirket ana sözleşmesi de dâhil olmak üzere müzakerelerin takibi ve yürütülmesi ile her türlü sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi
 • Yurtiçi ve Yurtdışı alacakların takibi
 • KVKK uyarınca şirketlerin ticari faaliyetlerinde kişisel verilerin işlenmesi hususunda danışmanlık hizmetlerinin tesisi
 • Uluslararası tahkim süreçlerinin yürütülmesi
 • İthalat ve İhracata ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Yatırım teşvikleri ve dış ticarete ilişkin sigorta mevzuatından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu