Küreselleşen dünyada işgücü piyasasının aktif hareket ihtiyacı özellikle yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında destek alınması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu hususta yerli ve yabancı; gerçek ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerimize sağladığımız hukuki hizmetler;

  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu