3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png
3370e5c82e7ad078c6458530938f6f74.png

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

    Küreselleşen dünyada işgücü piyasasının aktif hareket ihtiyacı özellikle yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında destek alınması ihtiyacını doğurmuştur. 

    Bu hususta yerli ve yabancı; gerçek ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerimize sağladığımız hukuki hizmetler;

-    Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

-    5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 

-     Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti